• Om TrähusCAD

Om TrähusCAD

Bakgrund

TrähusCAD har en lång historia och började utvecklas av mig, Bengt-Olof Englund, redan 1984 när jag flyttade över till dåvarande Nordisk Kartro AB. Jag hade då varit anställd på Svenska Träforskningsinstitutets avdelning för träteknik, nuvarande SP/Trätek, och arbetat med FoU kring träbyggnadsteknik bl a med datorstöd.

 

Utvecklingen av TrähusCAD bedrevs till en början som ett samarbetsprojekt mellan Nordisk Kartro och tjugo trähusfabrikanter samt med ekonomiskt stöd från Statens Industriverk. Idén var att få fram ett anpassningsbart verktyg för konstruktion och produktion av trähus.

Teknik

En grundläggande tanke bakom TrähusCAD var från början att man skulle bygga en modell av huset i datorn och från denna generera information för tillverkning i form av ritningar, materiallistor, styrinformation för maskiner etc. Detta till skillnad från traditionella ritsystem som enbart använde datorn som en 'ritbräda' och därigenom saknade möjlighet att framställa annan information än rena ritningar.

 

TrähusCAD arbetar sålunda med objekt i form av väggar, öppningar och andra komponenter som kan förändras med parametrar. Detta ger användaren möjlighet att arbeta med att skapa hus baserade på ett väldefinierat byggsystem. Framställningen av tillverkningsritningar och annan information görs sedan automtiskt av systemet.

Nuvarande status

TrähusCAD, i sin senaste version under namnet TCAD Plus, används idag av några husfabrikanter med avancerade tillverkningslinjer för väggelement. TCAD Plus har utvecklats inom TcadConsult och innehåller kraftfulla funktioner som klarar de flesta varianter av väggkonstruktioner som förekommer inom trähusindustrin. Självfallet kan det vara ett avsevärt arbete att trimma in ett byggsystem men när det är gjort sparar man mycket arbete i produktionen.